top of page
Algemene voorwaarden

 

 

 • Het bedrag van de yogaworkshop, sportieve wandeltraining, wandelbootcamp, natuurcoachsessie of integrale massage dient binnen 8 dagen op de bankrekening (NL92 RABO 0302 5499 35 t.n.v. NPCA Gaertener) van Le Corps Vital o.v.v. datum, naam, welke sessie, te zijn bijgeschreven of cash aangeboden.

 • Het bedrag voor de yogalessen dient voor aanvang overgemaakt te zijn of via overschrijving vooraf voldaan. Het bedrag mag in cash vóór de les afgegeven worden aan de docente.

 • De 10-strippen kaart is 3 maanden geldig. Voor lessen die uitvallen of niet gebruikte lessen worden geen gelden terug betaald. Er is rekening gehouden met de hoogte van het lesgeld naar verhouding met de lessen die jaarlijks uitvallen door feestdagen of vakantie. Binnen 24 uur afmelden voor een yogales in dit geval, wordt een les afgeschreven van de strippenkaart. Er wordt geen resterend bedrag van de strippenkaart gerestitueerd indien gekozen wordt te stoppen met de yogalessen.

 • Via e-mail, onder verwijzing naar de website, kun je je aanmelden voor de yogales of een workshop. Via contactgegevens kun je een sessie of andere afspraak maken.

 • Je bent 100% verantwoordelijk voor jezelf. Le Corps Vital kan in geen gevallen aansprakelijk gesteld worden. Het is van belang dat je vooraf laat weten of je blessures hebt, hoge-/lage bloeddruk, rug-/nekklachten, zwangerschap of andere dingen waar rekening mee gehouden kan worden. Bij twijfel, raadpleeg dan je huisarts.

 • Le Corps Vital kan niet aansprakelijk gesteld worden bij mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade.

 • Iedereen dient zich volgens algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen. 
  Le Corps Vital behoudt zich het recht om personen, die ander gedrag dan wenselijk ventileren, te laten vertrekken van locatie.

 • Persoonlijke hygiëne is voor eenieder van belang, met name bij het ontvangen van een massage.

 • Voor gemaakte afspraken is een 24-uurs annuleringsregeling van kracht. 
  Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Ik raad u aan om rekening te houden met de mogelijke vertragingen onderweg. Ik vraag u om uw afspraak minstens 24 uur van te voren te annuleren, zodat de kostbare tijd ingepland kan worden voor een andere behandeling. Als de afspraak niet 24 uur van te voren wordt afgezegd of indien u niet komt opdagen, zal de afspraak in rekening worden gebracht of voucher-/cadeaubon komen te vervallen. Indien u meer dan tien minuten later bent dan de afgesproken tijd, wordt er een aanpassing gemaakt in de tijdsduur van de behandeling. De kwaliteit van de behandeling en de service naar alle klanten toe worden gewaarborgd en op wederzijds begrip wordt gerekend.

 • Afhankelijk van de (hulp-)vraag, wordt de locatie na het eerste contact bepaald. Als het aanbod kan plaatsvinden binnen de praktijk, buiten of op locatie in afstemming met elkaar. 

 

bottom of page